EU fondovi

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.2074
Naziv projekta: Poticanje ulaganja u jačanje konkurentnosti tvrtke Instal Sinergija d.o.o.

INSTAL SINERGIJA d.o.o.

Domobranska 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 85118679106

 

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. listopada 2017. do 02. siječnja 2019.
Ukupna vrijednost Projekta: 338.041,80 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 269.717,74 kuna

Opis projekta:

Rezultati provedbe projekta su  nabavljena oprema, mjerni uređaji za ispitivanje temperature i električnih veličina te alat za kvalitetnu uslugu izvođenja elektroinstalacijskih radova. Ovom aktivnošću tvrtka će proširiti svoje kapacitete, biti u mogućnosti ponuditi nove usluge te unaprijediti djelatnost. Kroz projekt će se opremiti i postojeća poslovna jedinica adekvatnim radnim namještajem te naprednim informacijsko -komunikacijskim rješenjem (hardver i softver) kako bi se poboljšala kvaliteta izrade projektne dokumentacije, smanjilo vrijeme izrade ponude i pregled stanja na skladištu. Konkurentnost tvrtke povećala bi se ulaganjem u stručnu osposobljenost zaposlenika. Tijekom provedbe zaposlenici će dobiti uvjerenja o položenom majstorskom ispitu, radu u Autocad i ostalim programima kako bi bili što stručniji u djelatnosti koju obavljaju. Kroz projekt tvrtka će izraditi naljepnice za vozila sa logom tvrtke i web stranicu čime će povećati oglašavanje i prepoznatljivost tvrtke na tržištu.

 

Ciljana skupina projekta na prvom mjestu su zaposlenici. Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osiguraju realizaciju njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti novu i kvalitetniju uslugu, te bržu isporuku istoga.

 

Projektom se rješava problem smanjene konkurentnosti tvrtke Instal Sinergija d.o.o. zbog nepostojanja naprednih informacijsko-komunikacijskih

rješenja za adekvatne radne uvjete, nedovoljna stručna osposobljenost zaposlenika, nedostatnost postojećih alata za obavljanjedjelatnosti elektroinstalacijskih radova. Provedbom projekta tvrtka će zaposliti dva nova djelatnika, povećati prihode od prodaje i udio privatnih ulaganja.

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Instal sinergija d.o.o.

Kontakt adresa elektroničke pošte: goran.azinovic@instal-sinergija.hr

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 

 

Top